Uložit do nákupního seznamu
Vytvořte nový nákupní seznam

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Naturawit

I. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky platí při nákupu a způsobu poskytování elektronických služeb a prodeje uskutečněného prostřednictvím internetového obchodu Naturawit przez NATURAWIT ADAM FURMAŃSKI SP. K. LILIOWA 9, 57-350 KUDOWA-ZDRÓJ.
 2. Obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách www.naturawit.cz, který uživatelům umožňuje získat, reprodukci a uchování obsahu tisku nebo uložení.
 3. Kontakt s poskytovatelem služeb je možné prostřednictvím:
  1. e-mailu na následující adrese: info@naturawit.cz

II. Definice

Termíny používané v obchodních podmínkách:

Pracovní dny – to jsou dny od Pondělí do Pátku.

Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka která je právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení přiznává schopnost, která provádí objednávky v rámci obchodu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Účet – součást internetového obchodu přiděleného danému zákazníkovi za jejichž prostřednictvím může zákazník provádět konkrétní akce v rámci obchodu on-line.

Obchodní podmínky – tento dokument.

Registrace – jednorázová činnost spočívající vytvoření přes Zákazník účtu, který byl vytvořen pomocí registračního formuláře poskytnuté prodávajícím na internetových stránkách obchodu.

Online obchod (obchod) – webové stránky, přes které zákazník může vytvořit objednávku.

Prodejce – NATURAWIT ADAM FURMAŃSKI SP. K. LILIOWA 9, 57-350 KUDOWA-ZDRÓJ DIČ: CZ686084481 ICO: 522887387.

Zboží – výrobky prezentované v internetovém obchodě.

Prodejní smlouva – smlouva o prodeji zboží, mezi prodávajícím a zákazníkem.

Služby – služby poskytované přes prodávajícího zákazníkovi v elektronické podobě ve smyslu ustanovení zákona ze dne 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zákon o právech spotřebitelů – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).

Zákon o poskytování elektronických služeb – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Objednávka – prohlášení zákazníka o záměru, které je zaměřeno přímo uzavřením smlouvy o prodeji, ve kterém jsou specifikovány zejména typ a pocet zboží.

III. Pravidla používání internetového obchodu

 1. Použití online obchodu je možné za předpokladu plnění prostřednictvím teleinformačního systému používaného zákazníkem, jsou to tyto minimální technické požadavky:
  1. Počítač s přístupem k internetu
  2. Přístup k e-mailu
  3. Prohlížeč Internet Explorer verze 11 nebo novější, Firefox verze 28 nebo novější nebo Chrome verze 32 nebo novější
  4. Povolení cookies a Javascript na webovém prohlížeči
  5. Používání internetového obchodu znamená každou akci zákazníka, což vede k obeznámení s obsahem obsaženým v Obchodě
 2. Zákazník je povinen zejména:
  1. Používejte internetový obchod způsobem, který nenarušuje fungování, zejména pomocí konkrétního softwaru nebo zařízení,
  2. Používejte internetový obchod způsobem, který není škodlivý pro ostatní uživatele zákazníka a prodávajícího,
  3. Použijte veškerý obsah obsažený v internetovém,pouze pro osobní potřebu,
  4. Používejte internetový obchod způsobem, který je v souladu s právním ustanovením na území České republiky, ustanovení obchodních podmínek, jakož i obecná pravidla pro používání internetové sítě.
 3. Všechna práva k obchodu, včetně autorských práv, práv duševního vlastnictví na jeho jméno, internetová doména, webová stránka obchodu, stejně jako formuláře a loga patří prodejci a jejich použití může být provedeno pouze způsobem určeným v souladu s předpisy.

IV. Služby

 1. Prodávající umožňuje používat internetový obchod zdarma, služby zahrnují:
  1. Prohlížení informací zveřejněných v online obchodu.
  2. Vedení účtu v obchodě online.
  3. Poskytování interaktivního formuláře, který zákazníkům umožňuje zadávat objednávky v obchodě Poskytování služeb Newsletteru.
  4. Zveřejnění výpisů o zboží v Obchodě.
 2. Indikováno čísle 1. služby jsou poskytovány prodávajícím 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
 3. Dohoda:
  1. Pro poskytování služeb spočívajících v prohlížení informací v obchodě je uzavřena na určitou dobu ukončení, když zákazník zavře webovou stránku obchodu.
  2. Pro poskytování služeb spočívajících vedení účtu v obchodě uzavírá se na dobu neurčitou a končí okamžikem, kdy zákazník požaduje smazat účet.
  3. Pro poskytování služeb spočívající v interaktivním sdílení formuláře, který zákazníkům umožňuje vytvořit objednávku v obchodě,uzavírá se po dobu určitou a končí při vytvoření objednávky.
  4. Služba newsletter je uzavřena na dobu neurčitou a končí, když zákazník požádá o smazaní jeho e-mailové adresy k odběru Newsletteru nebo odhlásí se pomocí odkazu nacházející se ve zprávě odeslané jako součást služby Newsletter.
  5. Pro poskytování služeb spočívajících v interaktivním sdílení formuláře, který umožňuje zákazníkům kontaktovat prodejce, je uzavřen po dobu určitou a končí, když je odpověď prodávajícího.
  6. Pro poskytování služeb spočívajících uvedení hodnocení na zboží v obchodě se uzavírá po dobu určitou a je ukončen v tu chvíli, kdy je přidáno hodnocení.
 4. Služba v internetovém obchodě je k dispozici po registraci. Registrace probíhá vyplněním registračního formuláře, který je k dispozici na jedné ze stránek. Podmínkou registrace je souhlasit s obchodnímy podmínkami a poskytnout osobní údaje označené jako povinné.
 5. Zákazník má příležitost obdržet obchodní informace od prodávajícího formou zpráv odeslané na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem (služba newsletter) V tomto případě je nutné podat správnou e-mailovou adresu u nebo aktivujte příslušné pole v registračním formuláři nebo objednávkový formulář.
 6. Zákazník může kdykoliv zrušit souhlas se zasíláním obchodních informací. Newsletter zasílá prodávající pouze zákazníkovi, který se přihlásil. Zákazník má možnost umístit v obchodě individuální subjektivní prohlášení týkající se zboží nebo transakce. Zákazník prohlašuje, že má právo k tomuto obsahu, zejména autorská práva a práva související a průmyslového vlastnictví.
 7. Aby mohl být příspěvek zveřejněn, může být zákazník požádán o podání údajů,například e-mailové adresy.
 8. Prohlášení by mělo být napsáno srozumitelným způsobem, nesmí také obsahovat nezákonný obsah.
 9. Prohlášení nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy, včetně práv třetí strany - zejména nemohou mít charakter hanobení, porušování osobních práv nebo jednání nespravedlivé konkurence.
 10. Zákazník umístí prohlášení do obchodu dobrovolně. Prohlášení je uvedeno na webových stránkách obchodu.
 11. Uvedením prohlášení zákazník souhlasí s použitím tohoto prohlášení a jeho zveřejnění prodávajícím a rovněž ve smyslu o autorském právu (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 12. Obchod má právo organizovat příležitostné soutěže a propagace, podmínky budou vždy poskytovány na webových stránkách obchodu.
 13. Akce v internetovém obchodě nepodléhají fúzi, pokud pravidla dané propagace nestanoví jinak.

V. Postup uzavření kupní smlouvy

 1. Informace o zboží poskytnutém na webových stránkách obchodu zejména jejich popisy, technické a funkční parametry a ceny, představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu (art. 71 Civilního Kodexu)
 2. Podmínkou pro vytvoření objednávky je mít aktivní e-mail. Podmínkou vytvoření objednávky po telefonu je mít aktivní e-mail a telefon.
 3. Podmínkou odeslání objednávky po e-mailu je mít aktivní e-mailový účet.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Prostřednictvím objednávkového formuláře lze zadat objednávku 24 hodin, 7 dní v týdnu a objednávky po telefonunebo e-mailu lze podávat v pracovní dny od 8:00 do 15:00.
 6. Zadání objednávky se může uskutečnit prostřednictvím:
  1. Vyplnění elektronického objednávkového formuláře včetně údajů.Zákazník potřebuje k vytvoření objednávky: jméno, příjmení, místo bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
  2. Využitím osobních údajů zákazníka získaných v důsledku předchozí registrace v obchodě (nákup za pomocí zákaznického účtu),
  3. Vytvoření objednávky telefonicky pomocí telefonního čísla poskytnutého prodávajícím na webových stránkách obchodu, včetně údajů zákazníka potřebné pro zpracování objednávky, zejména: jméno,příjmení, bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo, ID produktu,název produktu, jeho množství, způsob dodání a způsob platby,
  4. Vytvoření objednávky zasláním e-mailu na e-mailovou adresu poskytovanou prodávajícím na internetových stránkách obchodu, včetně údajů zákazníka potřebných pro vytvoření objednávky, zejména: jméno a příjmení, místo bydliště,e-mailovou adresu a telefonní číslo, ID produktu, název produktu, množství, způsob doručení a způsob platby.
 7. Za účelem uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu musí být vybrána forma objednávky, zboží, následné technické kroky založené na zobrazení zákazníkovi zpráv a informací dostupných na webových stránkách.
 8. Internetový obchod neprodává velkoobchodně. Objednávka vytvořená přes jednoho zákazníka na produkty v počtu větším než tři kusy, může být smazána nebo realizována na navržených podmínkách přes internetový obchod.
 9. Výběr objednaného zboží zákazníkem se provádí prostřednictvím jejich přidání do košíku.
 10. Po poskytnutí zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu všechny potřebný údaje, které budou zobrazeny jasně a viditelně shrnutý v objednávce. Shrnutí objednávky budou obsahovat informace:
  1. popis předmětu objednávky,
  2. jednotku a celkovou cenu objednaných produktů nebo služeb společně s daní, včetně dodacích nákladů a případných dodatečných nákladů,
  3. způsob kontaktu s prodávajícím,
  4. zvolený způsob a datum platby,
  5. zvolený způsob doručení,
  6. dodací lhůta,
  7. kontaktní údaje zákazníka
  8. údaje do faktury
 11. Za účelem odeslání objednávky je nutné obsah akceptovat a potvrdit seznámení s "odstoupením od smlouvy ", poskytnutí osobních údajů označené jako povinné a stisknutím tlačítka "Odeslat objednávku".
 12. Zasláním objednávky zákazníkem je předložení nabídky prodávajícímu uzavření smlouvy o prodeji zboží, které je předmětem objednávky.
 13. Po vytvoření objednávky obdrží zákazník e-mail s potvrzením přijetí objednávky (včetně individuálního objednacího čísla) obsahující konečné potvrzení.
 14. Dále prodávající zašle na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem elektronické potvrzení realizace objednávky (změna stavu objednávky na realizované), což představuje prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky,uvedené v bodě 11 výše.
 15. Zákazníci, kteří objednávají v obchodě prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím e-mailu k zadání objednávky měli by:
  1. podat telefonicky nebo v e-mailu číslo produktu, název zboží, mezi výrobky umístěnými na webové stránce obchodu a jeho množství
  2. uveďte způsob doručení a způsob platby mezi způsoby doručení a platby poskytované na webových stránkách obchodu,
  3. poskytnuté údaje potřebné pro zpracování objednávky, zejména: jméno a příjmení, bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo;
 16. Informace o celkové hodnotě objednávky podá prodávající vždy po dokončení celé objednávky a zákazník si zvolí způsob doručení a určí způsob platby nebo zasláním informací prostřednictvím e-mailu. V případě zákazníků, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu (art. 22[1] Civilního Kodexu) prodávající vždy po vytvoření objednávky prostřednictvím e-mailu nebo telefonu zákazník potvrzuje podmínky zadané objednávky, která budou obsahovat informace:
  1. popis předmětu objednávky,
  2. jednotku a celkovou cenu objednaných produktů nebo služeb společně s daní, včetně dodacích nákladů a případných dodatečných nákladů,
  3. způsob kontaktu s prodávajícím,
  4. zvolený způsob a datum platby,
  5. zvolený způsob doručení,
  6. dodací lhůta,
  7. kontaktní údaje zákazníka
  8. údaje do faktury
  9. obchodní podmínky
  10. poučení o právu odstoupit od smlouvy
 17. Smlouva je uzavřena po odeslání zákazníkem (v reakci na potvrzení podmínek objednávky zaslané prodávajícím)na e-mailovou adresu prodávajícího na adrese který zákazník: přijímá obsah zaslané objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami a potvrzuje pokyny o odstoupení od smlouvy.
 18. Zabezpečení, zveřejnění a potvrzení zákazníkovi ustanovení smlouvy o prodeji zboží,pošlete zákazníkovi potvrzení o objednávce na poskytnutou e-mailovou adresu přidáním faktury k dané zásilce zboží.
 19. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce s obsahem v souladu s obchodními podmínkami.

VI. Doprava

 1. Dodání zboží je omezeno na území České republiky a uskuteční se na adrese uvedenou zákazníkem při objednání.
 2. Zákazník si může zvolit následující formy doručení objednaného zboží:
  1. Česká pošta
 3. Náklady na doručení jsou uvede v okamžiku vytvoření objednávky.
 4. Dodání se uskuteční okamžitě, nejpozději od 1-4 prcovních dnů od uzavření smlouvy v závislosti na zvolenou formu doručení.
 5. Prodávající je odpovědný za vady věcí v souladu s ustanovením z občanským zákoníkem. (art. 556 a 556.1 - 556.5 Civilního Kodexu)
 6. Při převzetí zásilky měl by zákazník zkontrolovat stav zásilky. Jestliže obal vykazuje známky poškození nebo otevírání, nebo obsah je poškozen, neměli by jste převzít zásilku, v přítomnosti je třeba sepsat zápis s doručovatelem.

VII. Cena a způsoby platby

 1. Ceny všech produktů v internetovém obchodě jsou hrubé mzdě a zahrnují DPH.
 2. Zákazník si může zvolit následující způsob platby:
  1. Bankovní převod
  2. Elektronická platba

VIII. Právo odstoupit do smlouvy

 1. Zákazník, který je spotřebitelem (čl. 22 [1]) občanského zákoníku, může odstoupit od něj bez uvedení důvodu do 14 dnů.
 2. Aby jste tento termín dodrželi stačí zaslat prohlášení před uplynutím platnosti. Zákazník může vytvořit vlastní prohlášení nebo může použít vzorové prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 3. Termín 14 dnu, se počítá ode dne,kdy bylo převzaté zboží nebo od data uzavření smlouvy.
 4. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitelem je vyloučeno v případě:
  1. je předmětem tohoto ustanovení produkt, který podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou trvanlivost;
  2. je výrobek dodávaný v uzavřeném obalu, který po otevření obalu nelze z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal otevřen po dodání;
  3. které jsou po dodání z důvodu své povahy nerozlučně spjaty s jinými položkami;
  4. smlouva uzavřenou prostřednictvím veřejné dražby;
  5. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 5. V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neplatnou. To, co strany poskytly, je vrácené zboží beze změny, pokud nebyla v rámci běžného řízení nutná změna.
 6. Vrácení mělo by se uskutečnit okamžitě, nejpozději však do 14 dní. Zakoupený produkt měl by být vrácen na adresu prodávajícího.
 7. Prodávající okamžitě, nejpozději však do 14 dnů od přijetí prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy vrátí veškeré platby obdržené od spotřebitele.
 8. Pokud spotřebitel zvolil jiný způsob dodání zboží než ten nejlevnější obvyklý způsob doručení nabízený prodávajícím, není prodávajícím povinen vrátit spotřebiteli dodatečné náklady.
 9. Spotřebitel je zodpovědný za snížení hodnoty věcí vyplývajících z jejího použití způsobem, který přesahuje to, co je nezbytné.

IX. Reklamce zboží

 1. Prodávající odpovídá zákazníkovi, včetně zákazníka spotřebitele ve smyslu (art. 22[1] Civilního Kodexu, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Civilního Kodexu.)
 2. Reklamace vyplývající z porušení zákonem zaručených práv zákazníka,nebo podle těchto předpisů kontaktujte prosím: NaturaWit PO BOX 16 Masarykovo nám. 43, 547 01 Náchod, info@naturawit.cz
 3. Za účelem posouzení reklamace měl by zákazník odeslat nebo doručit zboží, pokud je to možné k němu přiloží důkaz koupi. Zboží musí být doručeno nebo odesláno na adresu uvedenou v bodě 2 výše.
 4. Prodávající se zavazuje každou reklamaci prověřit v čase do 14 dnů.
 5. V případě jakýchkoli nedostatků v reklamaci bude prodávající zákazníka kontaktovat do 7 dnů, od data obdržení žádosti odběratelem.

X. Reklamace týkající se poskytovaní služeb elektronickými prostředky.

 1. Zákazník může sdělit prodávajícímu stížnost týkající se fungování obchodu a používání služeb. Reklamace lze podat písemně na následující adresu: NaturaWit PO BOX 16 Masarykovo nám. 43, 547 01 Náchod, info@naturawit.cz.
 2. V reklamaci je kupující povinen uvést své jméno a příjmení,korespondenční adresu a popis problému.
 3. Prodávající se zavazuje vyřídit každou reklamaci do 14 dnů, pokud by to nebylo možné je povinen informovat kupujícího, kdy reklamace bude vyřízená. V případě jakýchkoli nedostatků v reklamaci prodávající požádá kupujícího o jeho doplnění v nezbytném čase bez prodlení, nejpozději však do 7 dnů, od obdržení výzvy.

XI. Ochrana osobních údajů

Uživatel uskutečňuje nákup v obchodě Naturawit, s registraci v obchodě souhlasíš se zpracováním osobních údajů (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)jejíž spravcem je NaturaWit Adam Furmański ul.Liliowa 9, 57-350 Kudowa Zdrój. Tyto informace jsou pouze požitý pro realizaci objednávky, vystavení dokladu o prodeji (účtenka nebo Faktura) a k přepravě zásilky. Proto obchod Naturawit.pl má právo sdílet shromážděná data se svými partnery pouze pro realizaci objednávky. Každá osoba má právo zkontrolovat své údaje a opravit je. Jako součástí smlouvy s kupujícím je obchod oprávněn zasílat na e-mailovou adresu pozvánky pro vyplnění dotazníku prodeje. Průzkum se používá k posouzení názorů za provedenou transakci. Kupující může vyplnit dotazník dobrovolně.

XII. Mimosoudní způsob řešení stížností

Zákazník má možnost použit mimosoudní způsob řešení stížností a odškodnění použitím veřejných organizací nebo jiných.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Řešení případných sporů vzniklých mezi prodávajícím a zákazníkem, kterým je spotřebitelem ve smyslu Civilního Kodexu, musí být předloženy příslušným soudům v souladu s ustanovením příslušných občanského soudního řádu.
 2. Řešení případných sporů vzniklých mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem ve smyslu Civilního Kodexu, podléhá soudu, který má pravomoc z důvodu sídla prodávajícího.
 3. Ve věcech, které nejsou v těchto nařízeních upraveny, se použijí ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb, ustanovení zákona o právech spotřebitelů a další relevantních ustanovení Polskiego práva.
 4. Obsah obchodních podmínek se může změnit. O jakékoliv změnách bude každý zákazník informován na webových stránkách. Obchodní podmínky obsahují obsah a datum jejich vstupu v platnost. Zákazníci, kteří mají účet, budou o tom dále informováni na e-mailovou adresu, kterou uvedli. Datum vstupu platnosti návrhů nebude kratší než 14 dnů od jejich data. V případě, že zákazník, který má účet a nepřijme nové nařízení je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu do 14 dnů od data oznámení o změně nařízení, jinak má to za následek ukončení smlouvy.
Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním Více informací.
Close
pixelpixelpixelpixelpixel